Norsk legemiddelhåndbok

Publisert: 15.06.2013

Velkommen til oss

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapiorientert, produsent- og myndighetsnøytral oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ. Målgrupper er primært den allmennpraktiserende lege og institusjonslegen på områder hvor vedkommende ikke er spesialist, men også annet helsepersonell. Utgiver er «Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok». Et fritt, faglig uavhengig redaksjonsutvalg har ansvaret for bokens innhold og utforming. I tillegg har vi ca. 200 medarbeidere, vesentlig leger, som er med på å kvalitetssikre informasjonen som gis.

Legemiddelhåndboken utgis i papirversjon og flere elektroniske versjoner (se menylisten).

For mer informasjon, gå til Om Legemiddelhåndboken.

 

© Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok

Postboks 63 Kalbakken, 0901 OSLO

Sven Oftedals vei 8, 0950 OSLO

Telefon: 22 16 84 90, telefaks: 22 16 84 99

E-post: post@legemiddelhandboka.no

Redaktør/daglig leder: Trygve Fjeldstad