Norsk legemiddelhåndbok

Publisert: 15.06.2013

Sist endret: 28.09.2018

Velkommen til oss

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapiorientert, produsent- og myndighetsnøytral oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ. Målgrupper er primært den allmennpraktiserende lege og institusjonslegen på områder hvor vedkommende ikke er spesialist, men også annet helsepersonell. Utgiver er «Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok». Et fritt, faglig uavhengig redaksjonsutvalg har ansvaret for nettsidens innhold og utforming. I tillegg har vi ca. 200 medarbeidere, vesentlig leger, som er med på å kvalitetssikre informasjonen som gis.

Legemiddelhåndboken utgis nå bare som elektroniske versjoner (se menylisten).

For mer informasjon, gå til Om Legemiddelhåndboken.

 

© Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok

Postboks 5070 Majorstuen, 0301 OSLO

Slemdalsveien 1, 0369 OSLO

Telefon: 993 53 805

E-post: post@legemiddelhandboka.no

Redaktør/daglig leder: Tor Atle Rosness, MD, PhD