Utvid/innskrenk

L8.1.2.2 Bumetanid

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 09.01.2019

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se  L8.1.2 Slyngediuretika
Farmakokinetikk
Se Tabell 1 . Biotilgjengeligheten er opptil 100 % ved peroral tilførsel. Elimineres både ved metabolisme (ca. 40 %) og ved utskillelse via nyrene (ca. 60 %). Inaktive metabolitter. Halveringstiden er 1–2 timer.
Dosering og administrasjon
 • Voksne:

  • Hjertesvikt: Peroralt: 0,5–2 mg daglig

  • Ved nyresvikt og alvorlig hjertesvikt: Peroralt: 2,5–5(–10) mg × 2

  • Akutt lungeødem: Parenteralt: 1–2 mg i.v., ev. gjentatt etter 10–15 minutter

  • Akutt nyresvikt: Parenteralt: 6,25–12,5 mg langsomt i.v., ev. over 1–2 timer

  • Malign hypertensjon: Ved samtidig væskeretensjon: 1–4 mg i.v.

 • Barn, peroralt: 25 μg/kg kroppsvekt, maksimalt 1 mg en gang daglig. Kan ev. øke til 2–3 ganger daglig

Behandling med tabletter 5 mg bør startes i sykehus eller av spesialist i indremedisin.

Overdosering
Se G12 Bumetanid
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Bumetanid
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: C03CA02
Burinex

«LEO»

 • injeksjonsvæske 0,5 mg/ml. 5 × 4 ml kr 104,50.

 • tabletter 1 mg. 100 stk. (enpac) kr 218,50.

 • tabletter 2 mg. 100 stk. (enpac) kr 401,30.

 • tabletter 5 mg. 100 stk. (enpac) kr 939,50.

Burinex

«Orifarm»

 • tabletter 1 mg. 100 stk (enpac) kr 218,50 .

 • tabletter 5 mg. 100 stk. (enpac) kr 939,50.

Burinex

«2care4»

 • tabletter 1 mg. 98 stk. (enpac) kr 161.40, 100 stk. (enpac) kr .

L8.1.2.2 Bumetanid