Medlemmer av «Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok»

Publisert: 20.06.2010

Sist endret: 31.03.2017

  • Apotekforeningen, Postboks 5070 Majorstua, 0301 OSLO. (Besøksadresse: Slemdalsv. 1.) Telefon: 21 62 02 00. Telefaks: 22 60 81 73. E-post: apotekforeningen@apotek.no. Nettadresse: www.apotek.no

  • Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO. (Besøksadresse: Akersgt. 2.) Telefon: 23 10 90 00. Telefaks: 23 10 90 10. Nettadresse: www.legeforeningen.no

  • Folkehelseinstituttet, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo. (Besøksadresse: Pilestredet Park 7, inngang Stensberggt.)Telefon: 23 25 50 00. Telefaks: 23 25 50 10. Nettadresse: www.fhi.no

  • Helsedirektoratet, postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 OSLO. (Besøksadresse: Universitetsgt. 2.)Telefon: 810 20 050. Telefaks: 24 16 30 01. Nettadresse: www.shdir.no

  • Statens legemiddelverk, Postboks 6167 Etterstad, 0602 OSLO. (Besøksadresse: Strømsveien 96) Telefon: 22 89 77 00. Telefaks: 22 89 77 99. Nettadresse: www.legemiddelverket.no