Papirversjonen

Publisert: 02.09.2013

Sist endret: 06.04..2017

Siste utgave er Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013. Den distribueres fortsatt en tid gratis til leger og farmasøyter samt medisinerstudenter og farmasi-/reseptarstudenter. Sykehus og relevante helseinstitusjoner får også gratiseksemplarer. Pensjonerte leger og farmasøyter er berettiget til å få gratis bok, men de får den ikke automatisk tilsendt. Leger og farmasøyter som av en eller annen grunn ikke har fått en bok, kan henvende seg til

 • Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok

  Postboks 5070 Majorstuen, 0301 OSLO

  Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 OSLO

  Telefon: 993 53 805

  E-post: post@legemiddelhandboka.no

 

Kjøp. Andre som ønsker boken, må kjøpe den. Den koster kr 395,00 og kan kjøpes i bokhandel eller direkte fra forlaget. Spesialpris for klassesett til helsefaglig utdanning på høgskolenivå.

Boken kan bestilles fra

 • Fagbokforlaget

  Kanalveien 51

  5068 BERGEN

  Telefaks: 55 38 88 01, ordrefaks 55 38 88 39

  Telefon: 55 38 88 00, ordretelefon 55 38 88 38

  E-post: ordre@fagbokforlaget.no