Redaksjonsutvalget januar 2018

Publisert: 10.08.2016

Sist endret: 12.02.2018

  • Olav Spigset, dr. med., spes. klinisk farmakologi, overlege St. Olavs Hospital og professor NTNU Trondheim (leder)

  • Øyvind Melien, MSc, dr. med., spes. klinisk farmakologi, seniorrådgiver og Sekretariatsleder Sekretariatet for nye metoder, Helse Sør-Øst RHF (nestleder)

  • Trine Bjørner, dr. med., spes. allmennmedisin Majorstuhuset legegruppe, Oslo

  • Harald Jodalen, dr. med., spes. allmennmedisin, førsteamanuensis UiO, overlege Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk, fastlege Oslo

  • Renate Pettersen, overlege, dr. med., spes. indremed. og geriatri, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo

  • Schirmer, Henrik, overlege professor, Hjertemedisinsk avdeling, Ahus

  • Kirsten K. Viktil, cand. pharm., PhD, spes. sykehusfarmasi Diakonhjemmet sykehusapotek, førsteamanuensis Farmasøytisk institutt, UiO

  • Siri Wang, Cand. pharm, dr. scient., Statens legemiddelverk, Oslo

  • Torgun Wæhre, overlege, dr. med., spes. indremed. og infeksjonssykdommer Oslo universitetssykehus HF – Ullevål