Styrets sammensetning august 2016

Publisert: 10.08.2016

  • Styreleder: Assisterende direktør Ivar Vollset (Statens legemiddelverk), (varamedlem: Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen)

  • Nestleder: Forskningsleder Marianne Klemp (Nasjonalt kunnskapssenter i Folkehelseinstituttet), (varamedlem: Forskningsleder Brynjar Fure)

  • Medlem: Avdelingsdirektør Elisabeth Bryn (Statens legemiddelverk), (varamedlem: Avdelingsdirektør Jan Petter Akselsen)

  • Medlem: Seniorrådgiver Børge Myrlund Larsen (Helsedirektoratet), (varamedlem: Avdelingsdirektør Marit Endresen)

  • Medlem: Fagdirektør Per Kristian Faksvåg (Apotekforeningen), (varamedlem: seniorrådgiver Tore Reinholdt)

  • Medlem: Fagsjef Audun Fredriksen (Den Norske legeforening), (varamedlem: Fagdirektør Bjarne Riis Strøm)