Utvid/innskrenk

Opplysninger om refusjon

NB: Vær oppmerksom på at enkelte opplysningene om refusjon på blåresept p.t kan være feil i NLH. Det gjelder eplerenon og triptaner der vilkårene nå er fjernet, og en rekke kreftlegemidler som nå refunderes som H-resepter. Feilene vil bli rettet så raskt som overhodet mulig. 01.06.2017